Obchodné podmienky platné od 6.1.2023

Obchodné podmienky spoločnosti Landema Group, s.r.o. platné od 6. januára 2023

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákupy v celom internetovom obchode Landema.sk,

v týchto internetových obchodoch:

www.landema.sk

 

2. Prevádzkovateľom internetového obchodu Landema.sk a predajcom je Landema Group, s.r.o., so sídlom Praha 4 - Libuš, Dobronická 986/35, PSČ 142 00, IČO 272 22 357, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddiele C vložte 105596.

 

3. Tieto podmienky definujú a špecifikujú práva a povinnosti v súlade s právnymi predpismi

predávajúci alebo prevádzkovateľ internetového obchodu a kupujúci.

 

4. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právom Českej republiky. Problémy, ktoré tieto otázky vyvolávajú a na ktoré sa nevzťahujú Obchodné podmienky, sa riadia Občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov), a ak

spotrebiteľa, a to zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov).

 

5. Predávajúci spravidla používa na komunikáciu s kupujúcim e-mailovú adresu poskytnutú kupujúcim.

Na túto e-mailovú adresu môže predávajúci zasielať kupujúcemu všetky oznámenia a úkony. Odoslaná správa

predávajúcim na e-mailovú adresu oznámenú kupujúcim sa považuje za doručenú nasledujúci deň,

keď bola odoslaná.

 

6. Predávajúceho Landema Group, s.r.o. môžete kontaktovať na kontaktných údajoch uvedených v záložke Kontakty, najmä na telefónnom čísle zákazníckeho servisu +420 494 940 932. Predávajúcemu možno doručiť na adresu jeho sídla alebo na e-mailovú adresu info@landema.cz.

 

II. Definícia pojmov

 

1. Na účely týchto obchodných podmienok sa spotrebiteľskou zmluvou rozumie kúpna zmluva, ktorej zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane podnikateľ.

 

2. Predávajúci Landema Group, s.r.o. má postavenie podnikateľa.

 

3. Súčasné právne predpisy rozlišujú medzi spotrebiteľmi a nespotrebiteľmi. Kupujúci spotrebiteľ je

každá osoba, ktorá koná mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca nezávislého výkonu svojej

profesia. Ustanovenia týchto podmienok, v ktorých sa používa pojem "spotrebiteľ", sa vzťahujú len na

kupujúci spotrebitelia. Kupujúci podnikateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Ustanovenia týchto podmienok, v ktorých sa používa pojem "podnikateľ", sa vzťahujú len na kupujúcich podnikateľov.

 

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

1. Pred odoslaním objednávky je kupujúci povinný navštíviť webovú stránku predávajúceho v časti "Ako

kúpiť", aby ste sa oboznámili s nákupným procesom predávajúceho, ktorý zahŕňa technické kroky vedúce

podať objednávku a uzavrieť kúpnu zmluvu a je povinný oboznámiť sa s týmito podmienkami a

podmienky dodania tovaru vrátane kúpnej ceny. Tieto podmienky sú uvedené na webovej stránke

Predajca je prístupný a k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF. Pred zadaním objednávky kupujúci

kontrolovať a upravovať údaje v ňom obsiahnuté.

 

2. Objednávku je možné zadať a kúpnu zmluvu uzavrieť v češtine. Objednávku je možné zadať elektronicky a tiež

telefonicky na čísle +420 494 940 932. Predávajúci je na tomto čísle zvyčajne k dispozícii v pracovných dňoch

od 8:00 do 17:00. Náklady na používanie telefónu sa určujú podľa bežnej tarify telekomunikačného operátora kupujúceho.

Aj náklady na používanie internetu sa určujú podľa bežnej tarify telekomunikačného operátora kupujúceho.

 

3. Umiestnenie ponuky tovaru na webovej stránke sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy.

zmluvy o predaji tovaru. Kúpna zmluva vzniká v okamihu, keď predávajúci dostane objednávku

kupujúceho. V tomto okamihu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú

definované v Kúpnej zmluve a v týchto Podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Na stránke

na základe kúpnej zmluvy je predávajúci povinný odovzdať predmet kúpy (tovar) kupujúcemu a kupujúci

je povinný prevziať tovar a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru

kupujúcemu zodpovedajúce spôsobu dodania, ktorý si kupujúci zvolil. Ak je určitý spôsob platby

je spojený poplatok, kupujúci zaplatí predávajúcemu aj tento poplatok. Predávajúci uzatvára kúpnu zmluvu (akceptácia objednávky) bude kupujúcemu potvrdená na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

 

4. Objednávka kupujúceho je záväzná. Odoslaním elektronickej alebo telefonickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma povinnosť zaplatiť cenu tovaru a náklady na dodanie a všetky ostatné zmluvné dojednania vrátane všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok v znení platnom v deň zadania objednávky.

 

5. Zmluva je po jej uzavretí archivovaná predávajúcim na účely jej plnenia a nie je prístupná tretím osobám.

Osoby. Predávajúci umožní spotrebiteľovi prístup k nemu.

 

6. Ak sa dar poskytuje kupujúcemu spolu s tovarom, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa týka

závisí od kúpnej zmluvy. Ak sa od kúpnej zmluvy odstúpi alebo ak sa záväzok z kúpnej zmluvy ukončí bez splnenia veriteľom, ruší sa s podobnými právnymi účinkami aj darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim. Táto stránka znamená, že kupujúci vráti predávajúcemu poskytnutý darček spolu s tovarom v prípade podľa predchádzajúcej vety.

 

IV. Ceny a spôsoby platby

 

1. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť ceny tovaru a výšku nákladov na doručenie uvedené na webovej stránke a všetky poplatky spojené s konkrétnym spôsobom platby. Táto zmena nemá vplyv na už uzavretú zmluvu. Poplatok spojený s konkrétnym spôsobom platby nesmie prekročiť priame náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti s týmto spôsobom platby.

 

2. Kupujúci si môže v objednávke vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 

a) Platba na dobierku

Pri platbe na dobierku kupujúci zaplatí cenu dopravcovi pri prevzatí zásielky.

 

b) Bankový prevod (PayU)

Ak kupujúci vyberie ako spôsob platby bankový prevod, všetky údaje o platbe sa zobrazia po

dokončenie objednávky. Ako variabilný symbol kupujúci vždy uvedie číslo svojej objednávky. Platobné údaje sú

tiež v prílohe e-mailu s potvrdením objednávky. Číslo účtu spoločnosti Landema Group, s.r.o. je

nájdete aj na webovej stránke spoločnosti - v časti Kontakty. Daňový doklad - faktúra bude zaslaná kupujúcemu

spolu s tovarom. Príprava objednaného tovaru na odoslanie sa začína po pripísaní ceny na účet

predávajúceho.

 

c) Platba kreditnou kartou cez internet (online)

Predávajúci umožňuje prijímať platby prostredníctvom systému ThePay

známe ako MUZO pay, bankové karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro (ak je

vydávajúca banka zaregistrovala kupujúceho do systému 3D-Secure). 3DSecure používa 3DSecure na prijímanie platobných kariet

Kartové riešenia MasterCard a Visa umožňujúce bezpečné platby kartou na internete. Ak sa rozhodnú

kupujúci v nákupnom košíku spôsob platby "Online platobná karta", po odoslaní objednávky klikne na odkaz

na platobnú bránu GP webpay (MUZO), ktorá ho vyzve na zadanie údajov o karte. Výsledok transakcie

kupujúci je informovaný e-mailom.

 

3. Predávajúci zašle daňový doklad - faktúru spolu s tovarom.

 

 

5. Kupujúci si pozrie podrobné informácie o platobných postupoch na webovej stránke

predávajúceho. Ako variabilný symbol kupujúci vždy uvádza číslo svojej objednávky.

 

V. Odoslanie tovaru kupujúcemu

 

1. Predávajúci zašle tovar v súlade s podmienkami zvoleného spôsobu platby v lehote počítanej od

dátum doručenia objednávky predávajúcemu podľa jeho skladovej dostupnosti. Údaj o dostupnosti zásob je

uvedené na webovej stránke predávajúceho. Tovar "na sklade" zašle predajca nasledujúci pracovný deň.

Tovar "na sklade u dodávateľa" sa zvyčajne dodáva do 2-5 pracovných dní. V prípade, že tovar nie je možné

odoslať v tejto lehote, bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Označený tovar

"zákazková výroba" má obvyklý čas odoslania 2-3 týždne. Tovar, ktorý je "vypredaný", je dlhodobo vypredaný

a predávajúci nezaručuje dodanie tovaru. Kupujúci je povinný overiť si u predávajúceho dostupnosť takto označeného tovaru.

informujte predávajúceho telefonicky alebo e-mailom.

 

2. Kupujúci si v objednávke vyberie spôsob dodania z možností ponúkaných predávajúcim. Pre každú možnosť

predávajúci uvádza aj náklady na doručenie.

 

3. Ak kupujúci pridá do košíka tovar označený zeleným logom Doprava zdarma, neplatí náklady na dopravu, a to ani vtedy, ak ak k tej istej objednávke pridá ľubovoľný počet položiek z ktoréhokoľvek obchodu predávajúceho.

 

 

4. Doručenie prostredníctvom služby GLS: služba GLS zvyčajne doručuje zásielky do nasledujúceho dňa

od doručenia zásielky z expedície predávajúceho. Ak prvý pokus nie je úspešný, na stránke sa zobrazí správa

a pokúsi sa doručiť zásielku hneď nasledujúci deň alebo podľa dohody s adresátom. Každý balík má svoj vlastný

identifikačné číslo, aby ho bolo možné v prípade komplikácií ľahko vystopovať. Kontakty a stav zásielky nájdete na adrese webové stránky www.gls.cz.

 

5. Náklady na doručenie na Slovensko uvedené predávajúcim platia len v prípade, ak sa objednaný tovar hodí

v jednom balení s maximálnou hmotnosťou 30 kg, inak sa musí objednať jednotlivo.

 

6. Kupujúci si prečíta podrobné informácie o preprave na webovej stránke predávajúceho.

 

VI. Prevzatie tovaru kupujúcim

 

1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť a stav tovaru pred prevzatím zásielky od dopravcu zásielky. V prípade poškodenia obalu zásielku neprevezme a spíše so zamestnancom prepravcu protokol o poškodeniu.

 

2. Ak bol tovar prepravovaný GLS a tovar po rozbalení vykazuje zjavné mechanické

poškodenie, zásielku neprijímajte. Ak zistíte poškodenie obsahu balíka po rozbalení, musíte do dvoch pracovných dní podať reklamáciu na www.gls.com. Úplný postup reklamácie nájdete v sekci reklamacie.

 

3. Ak tovar prepravoval dopravca Dachser a tovar po vybalení vykazuje zjavné mechanické poškodenie

vzniknuté počas prepravy, kupujúci kontaktuje dopravcu Dachser na www.dachser.com

Prevádzkovateľ Dachser prevedie kupujúceho krokmi, ktoré sú potrebné na úspešné podanie reklamácie.

 

4. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar alebo si tovar nevyzdvihne na pošte alebo u iného prepravcu a tovar sa vráti

predávajúcemu, predávajúci zašle tovar kupujúcemu opäť prostredníctvom zvolenej prepravy

za podmienky, že kupujúci zaplatil cenu tovaru, náklady na dodanie tovaru a náklady na

ďalšie dodanie (preprava) tovaru. Predávajúci zašle kupujúcemu e-mailovú výzvu na zaplatenie na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci poskytol predávajúcemu. V prípade, že kupujúci nezaplatil cenu tovaru, náklady na doručenie a náklady na ďalšie dodanie tovaru neuhradí do siedmich dní od zaslania e-mailovej výzvy predávajúceho, má predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru a zaplatením kúpnej ceny cena a náklady na doručenie.

 

5. Predchádzajúci odsek sa neuplatňuje v prípade uvedenom v tretej vete odseku 1 tohto článku.

 

VII. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru

 

1. Kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa na veci vyskytne do dvoch rokov od prevzatia a v prípade použitej veci do jedného roka od prevzatia. Ak kupujúci oprávnene vytkol predávajúcemu vadu, lehota podľa prvej vety neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať. Spotrebiteľovi zostáva právo z vady zachované aj v prípade, ak kupujúci na vadu neupozornil bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol zistiť pri vynaložení primeranej starostlivosti.

 

2. Záruka za akosť vyplýva z vyhlásenia predávajúceho, že uspokojí kupujúceho nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnenia, najmä vrátením kúpnej ceny, výmenou alebo opravou veci alebo poskytnutím služby v tejto súvislosti, ak vec nemá vlastnosti uvedené v záručnom vyhlásení. Záruka kvality vyplýva aj z vyhlásenia v inzeráte, ktorý je k dispozícii najneskôr v čase uzavretia kúpnej zmluvy. Uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale veci má za následok, že kupujúci má v rámci záruky právo aspoň na opravu veci alebo na dodanie novej veci bez vád. V prípade kupujúceho podnikateľa je záruka obmedzená na maximálne dva roky od dátumu prevzatia tovaru.

 

3. Záručná doba začína plynúť od doručenia tovaru kupujúcemu. Ak bola vec odoslaná na základe zmluvy, začína plynúť od doručenia veci na miesto určenia. Ak má zakúpenú vec uviesť do prevádzky iná osoba ako poskytovateľ záruky, záručná doba začína plynúť odo dňa uvedenia do prevádzky za predpokladu, že kupujúci objednal uvedenie do prevádzky do troch týždňov od prevzatia veci a poskytol potrebnú súčinnosť na riadne a včasné vykonanie servisu.

 

4. Len čo kupujúci zistí vadu, bez zbytočného odkladu na ňu upozorní predávajúceho a uplatní príslušné právo zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky. Vytknúť vadu a uplatniť právo zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky možno poštou alebo osobne na adrese predávajúceho Landema Group, s.r.o., Volovka 33, 551 01 Veľká Jesenice alebo e-mailom na rma@landema.cz. Spotrebiteľ môže uplatniť práva z vadného plnenia aj v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, t.j. v prevádzkarni predávajúceho na adrese Landema Group, s.r.o., Dobronická 983/35, 142 00 Praha 4 - Libuš a Landema Group, s.r.o., Dolecká 299, 551 01 Jaroměř.  Ak je však na vykonanie opravy v mieste predávajúceho alebo v mieste bližšom ku kupujúcemu určená iná osoba, kupujúci to osobe určenej na vykonanie opravy vytkne. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar odovzdať predávajúcemu alebo mu ho zaslať, alebo ho uskladniť podľa pokynov predávajúceho, alebo s ním inak vhodne naložiť, aby bolo možné vadu preskúmať.

 

5. Kupujúci je povinný odovzdať reklamovaný tovar predávajúcemu kompletný, s úplnou dokumentáciou a čistý. Ak tak neurobí, predávajúci je oprávnený reklamáciu zamietnuť. Kupujúci je povinný špecifikovať zistené vady, t. j. aké vady a ako sa prejavujú a aké právo podľa bodov 11 - 12 uplatňuje (aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje). K reklamácii musia byť vo všetkých prípadoch priložené doklady o predaji tovaru vystavené predávajúcim kupujúcemu - faktúra alebo pokladničný doklad. Kupujúci nemôže meniť uplatnené reklamácie, ak nie je dohodnuté inak. Potvrdenie o tom, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, zašle predávajúci kupujúcemu e-mailom, v prípade osobného doručenia reklamácie a reklamovaný tovar doručí bezodkladne.

 

6. Expresnú reklamáciu môže kupujúci uplatniť v prípadoch, keď je možné vadu posúdiť a odstrániť bez zasielania veci predávajúcemu, napríklad je možné vymeniť vadnú súčiastku alebo inak jednoducho odstrániť vadu. V takom prípade môže kupujúci vyplniť reklamačný formulár, ktorý sa nachádza na webovej stránke predávajúceho v sekcii Expresné reklamácie, kde uvedie popis vady tovaru, prípadne priloží fotografiu. Po vyplnení a odoslaní reklamačného formulára bude kupujúceho kontaktovať zamestnanec predávajúceho a dohodne s ním ďalší postup.

 

7. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Tento časový limit nezahŕňa čas primeraný typu výrobku alebo služby, ktorý sa vyžaduje na profesionálne posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

 

8. V prípade rozdielu v množstve alebo druhu tovaru medzi údajmi na faktúre a skutočne dodaným tovarom je kupujúci povinný musí takéto závady písomne oznámiť predávajúcemu do troch pracovných dní. Ak sa tento termín nedodrží kupujúci tovar prevzal a reklamácia nebude uznaná. V prípade, že je pohľadávka uznaná ako

oprávnené, môže kupujúci požadovať dodanie preukázateľne chýbajúceho tovaru alebo výmenu tovaru iného druhu za  tovar, ktorý si kupujúci pôvodne objednal.

 

9. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa prejavia počas

záručná doba.

 

10. Ak sa vada prejaví do jedného roka od prevzatia, považuje sa vec za vadnú pri prevzatí, pokiaľ to nevylučuje povaha veci alebo vady. Ak kupujúci správne upozornil na vadu, lehota podľa predchádzajúcej vety neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať.

 

11. Ak má vec vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, kupujúci môže požadovať jej odstránenie. Ten môže podľa svojej voľby požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ak zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neúmerne nákladný v porovnaní s iným spôsobom; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.

 

12. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, ak

a) predávajúci odmietol vadu odstrániť alebo ju neodstránil v primeranej lehote 30 dní od jej vytknutia podľa § 2170 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka,

(b) chyba sa objavuje opakovane,

(c) chyba je podstatným porušením zmluvy alebo

(d) z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez podstatných ťažkostí pre kupujúceho.

Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou veci bez vady a vadnej veci, ktorú kupujúci dostal. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada nepodstatná. Chyba sa nepovažuje za nepodstatnú.

 

13. Spotrebiteľ, ktorý má právo zo zodpovednosti predávajúceho za vady, má právo aj na náhradu nákladov účelne vynaložených

vzniknuté pri výkone tohto práva. Ak si však právo na náhradu škody neuplatní do jedného mesiaca od uplynutia lehoty,

v ktorom sa má uplatniť vada, súd právo neprizná, ak predávajúci tvrdí, že právo na náhradu škody nebolo

aplikované včas.

 

14. Práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky zaniknú, ak sa neuplatnia včas alebo v záručnej dobe.

 

15.

 

16. Zodpovednosť a záruka predávajúceho sa nevzťahuje najmä na:

 

a) vady spôsobené kupujúcim

 

(b) opotrebenie spôsobené bežným používaním, nedostatočnou údržbou, nadmerným používaním, neopatrným

manipuláciou alebo používaním predmetu na nesprávny účel alebo v nesprávnych podmienkach

 

(c) závady spôsobené nesprávnou inštaláciou, úpravou, modifikáciou alebo používaním; alebo

používanie v rozpore s návodom na použitie, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Českej republike

Republika

 

d) závady spôsobené požiarom, vodou, statickou elektrinou, mechanickým poškodením alebo inou vonkajšou udalosťou

 

e) v prípade veci predanej za nižšiu cenu, vada, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá

 

(f) v prípade použitej veci opotrebenie zodpovedajúce rozsahu jej predchádzajúceho používania

 

g) tovar, ktorý sa poskytuje bezplatne (dary)

 

17. Kupujúci nemá právo na chybné plnenie ani v prípadoch, keď predávajúci pred uzavretím zmluvy výslovne upozornil kupujúceho, že určitá vlastnosť tovaru sa líši a kupujúci s tým pri uzavretí zmluvy výslovne súhlasil.

 

18. Predávajúci nezodpovedá za škody vyplývajúce z prevádzky výrobkov, funkčných vlastností a škôd z

neodborné používanie vecí, ako aj poškodenie spôsobené vonkajšími udalosťami a nesprávnou manipuláciou.

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodov stanovených zákonom a z týchto dôvodov

stanovené v týchto podmienkach. Predávajúci má v týchto prípadoch právo odstúpiť od zmluvy:

 

(a) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva

 

(b) došlo k zvýšeniu ceny zo strany dodávateľa predávajúceho

 

c) kupujúci v minulosti jeden alebo viackrát bez udania dôvodu neprevzal objednaný tovar

 

d) predávajúci omylom uviedol na webovej stránke alebo v potvrdení objednávky kúpnu cenu, ktorá je v rozpore s

zjavný nepomer k bežnej cene alebo hodnote tovaru

 

e) do času prevzatia tovaru kupujúcim bez udania dôvodu

 

2. Ak Predávajúci odstúpi od Zmluvy z dôvodu omeškania Kupujúceho, je Predávajúci povinný Kupujúcemu bez obmedzené jeho inými nárokmi, právo na vyplatenie paušálnej náhrady nákladov spojených s vybavením objednávky, balenie tovaru a jeho odovzdanie prepravcovi, ako aj prevzatie, vybalenie a opätovné naskladnenie vráteného tovaru tovaru vo výške 15 EUR, a to aj v prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru z predajne, a právo na zaplatenie paušálnej náhrady nákladov na prepravu tovaru kupujúcemu za každé neúspešné odoslanie tovar v sume rovnajúcej sa nákladom na spôsob doručenia. Obe paušálne náhrady sú splatné do desať dní po tom, čo predávajúci zašle e-mailovú výzvu na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci poskytol predávajúcemu.

 

3. Ak predávajúci odstúpil od zmluvy a kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy oproti vráteniu tovaru po započítaní jeho oprávnené nároky voči kupujúcemu.

 

IX. Podmienky a postup pri uplatňovaní práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez

uvedenie dôvodu do štrnástich dní odo dňa prijatia tovaru

 

(1) Ak sa kúpna zmluva uzatvára prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, spotrebiteľ má právo na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 1829 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak si spotrebiteľ v rámci jednej objednávky objedná viacero kusov tovaru, ktoré sa doručujú samostatne, lehota uplynie 14 dní odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevezme posledný kus tovaru. Ak tovar pozostáva z viacerých kusov alebo častí, lehota uplynie štrnásť dní odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevezme posledný kus alebo časť tovaru. Ak sa v zmluve stanovuje pravidelné dodávanie tovaru počas dohodnutého obdobia, toto obdobie sa končí uplynutím 14 dní odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba iná ako dopravca prevezme prvú dodávku tovaru.

 

2. Odstúpenie od zmluvy sa musí uskutočniť jednoznačným vyhlásením adresovaným predávajúcemu. Odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ doručiť predávajúcemu na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho podľa článku I ods. 6 týchto obchodných podmienok. V odstúpení od zmluvy spotrebiteľ uvedie

 

(a) komu je odstúpenie od zmluvy adresované (názov spoločnosti a adresa sídla predávajúceho)

 

(b) oznámenie, že odstupuje od kúpnej zmluvy

 

(c) dátum a číslo objednávky

 

(d) tovar, ktorého sa odstúpenie od zmluvy týka

 

(e) dátum prijatia tovaru

 

(f) číslo bankového účtu na vrátenie finančných prostriedkov, ktoré predávajúci prijal od kupujúceho

 

(g) meno a adresu spotrebiteľa

 

(h) dátum a podpis spotrebiteľa

 

3. Na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môže stiahnuť na adrese

na webovej stránke predajcu.

 

4. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do

štrnásť dní po odstúpení od zmluvy, tovar od neho prijatý.

 

5. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti spotrebiteľovi zmluvu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní odo dňa

odstúpenie od zmluvy, všetky finančné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy dostal. Spotrebiteľ

súhlasí s vrátením finančných prostriedkov prevodom na bankový účet, ktorý uviedol. Peniaze sú

je možné vrátiť aj v hotovosti v sídle predávajúceho, ak o to spotrebiteľ požiada.

 

6. Ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci uhradí spotrebiteľovi náklady na doručenie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia. Osobný odber tovaru v predajni predávajúceho, ktorý je bezplatný, sa nepovažuje za najlacnejší spôsob doručenia.

 

7. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

 

8. Ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť obvyklým spôsobom poštovej prepravy, spotrebiteľ znáša v prípade odstúpenia od zmluvy náklady spojené s vrátením tovaru. Predávajúci upozorňuje spotrebiteľa, že tieto náklady môžu byť vysoké a splatné už pri odovzdaní tovaru prepravcovi. Bežnou poštou nie je možné vrátiť najmä záhradné prístrešky, trampolíny a tovar s hmotnosťou nad 30 kg alebo dĺžkou nad 200 cm. Odhadované náklady môžete zistiť na stránke www.dachser.cz.

 

9. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky

spotrebiteľovi pred tým, ako dostane tovar, alebo pred tým, ako spotrebiteľ preukáže, že poslal tovar späť predávajúcemu, podľa toho, čo nastane skôr.

 

10. Spotrebiteľ vráti tovar doručením na adresu Landema Group, s.r.o., Expedičný sklad, Volovka 33, 551 01 Velká Jesenice, CZ. Tovar nie je možné zaslať predávajúcemu na dobierku. Zásielky zaslané na dobierku nebude predávajúci akceptovať. Spotrebiteľovi sa odporúča tovar poistiť.

 

11. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nemožno uplatniť, ak bola zmluva uzavretá v obchode

predávajúceho.

 

12. V prípade odstúpenia od zmluvy zodpovedá spotrebiteľ predávajúcemu len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré

vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Ak spotrebiteľ zodpovedá za zníženú hodnotu tovaru, zaplatí predávajúcemu náhradu za zníženú hodnotu tovaru do piatich dní od odstúpenia od zmluvy. Ak spotrebiteľ použil tovar nad rámec toho, čo je nevyhnutné na oboznámiť s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru, je povinný zaplatiť predávajúcemu do piatich dní odo dňa okrem náhrady za znehodnotenie aj obohatenie získané používaním tovaru. Tieto tvrdenia predávajúceho započítať s pohľadávkou spotrebiteľa podľa odseku 5.

 

13. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 1837 Občianskeho zákonníka. To znamená, že v prípade sortimentu predávajúceho, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy

 

(a) dodanie tovaru vyrobeného podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám,

 

(b) dodanie tovaru podliehajúceho skaze alebo krátkodobej spotrebe, alebo tovaru, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

 

(c) dodanie tovaru v uzavretých obaloch, ktoré zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nie sú vhodné na vrátenie po tom, ako ich spotrebiteľ rozbil.

 

14. Právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru vyplýva z § 1829 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník a týchto obchodných podmienok len pre spotrebiteľa! Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, toto právo nemá (najmä ak nakupuje na občiansky preukaz).

 

X. Podmienky a postup uplatnenia práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy

 

1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v týchto obchodných podmienkach a v týchto prípadoch podmienky stanovené zákonom. V takom prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho písomne alebo e-mailom a uvedie, že odstupuje od zmluvy, pričom uvedie dôvod odstúpenia, číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu na vrátenie peňazí. Peniaze môžete vrátiť aj v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť výslovné a musí byť doručené na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho podľa článku I ods. 7 týchto obchodných podmienok. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Kupujúci je povinný vrátiť tovar doručením do sídla predávajúceho najneskôr s odstúpením od zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú cenu po vrátení tovaru do 30 dní od odstúpenia od zmluvy na bankový účet uvedený kupujúcim. Tovar vrátený kupujúcim nemožno zaslať predávajúcemu na dobierku. Zásielky zaslané na dobierku predávajúci neprijíma. Kupujúcemu sa odporúča tovar poistiť. Ak bol tovar

opotrebované alebo poškodené, musí kupujúci poskytnúť primeranú peňažnú náhradu.

 

2. Predávajúci môže tiež započítať svoje splatné pohľadávky voči pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny

 

XI. Darčekové poukážky

 

1. Predávajúci predáva darčekové poukážky v nominálnych hodnotách 20, 40, 80 a 200 EUR.  Nákupná cena darčekového poukazu sa rovná jeho nominálnej hodnote. Predávajúci zašle kupujúcemu darčekový poukaz podľa jeho možnosti v papierovej forme alebo v elektronickej forme vo formáte PDF v e-mailovej správe na e-mailovú adresu, ktorú mu poskytnete kupujúci zverejnil.

 

2. Darčekový poukaz je možné použiť len raz na zaplatenie ceny tovaru a nákladov na doručenie v rámci jedného

objednávka (nákup) vo všetkých internetových obchodoch predávajúceho alebo v kamenných obchodoch

predajca v Prahe alebo v Jaroměři. Nominálna hodnota darčekového poukazu sa odpočíta od ceny. Ak

nominálna hodnota darčekového poukazu prevyšuje cenu objednávky (súčet ceny tovaru a nákladov na doručenie), predávajúci zvyšnú hodnotu poukazu nevracia.

 

3. Doba platnosti darčekového poukazu je uvedená na darčekovom poukaze a je minimálne jeden rok od dátumu doručenia alebo odoslanie darčekového poukazu kupujúcemu. Darčekový poukaz NIE JE platný po uplynutí vyznačenej doby platnosti.

Po uplynutí uvedeného obdobia platnosti práva na darčekový certifikát zaniknú a nevyužitý darčekový certifikát nebude neposkytuje sa žiadna kompenzácia.

 

4. Darčekový poukaz môže použiť na platbu každý kupujúci, ktorý ho bude mať v držbe.

 

5. Kupujúci použije darčekový poukaz zadaním jedinečného kódu, ktorým je darčekový poukaz označený pri objednávke,

 

6. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu nie je možné rozdeliť na viacero objednávok a je možné ho použiť len na jednu objednávku jeden darčekový poukaz.

 

7. Kupujúci a každý držiteľ darčekového certifikátu je povinný chrániť kód darčekového certifikátu pred neoprávneným použitie. Predávajúci nezodpovedá za stratu, krádež alebo zneužitie darčekového certifikátu. Darčeková poukážka nemôže byť v v týchto prípadoch neexistuje žiadna náhrada.

 

8. Za nevyužité darčekové poukážky nie je možné požadovať náhradu ani kompenzáciu.

 

9. Darčekový poukaz nie je možné vymeniť za viac darčekových poukazov nižšej hodnoty.

 

XII. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

 

1. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov medzi predávajúcim a spotrebiteľom je príslušná Česká republika.

Obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa https://adr.coi.cz/cs , IS

DS: x7cab34.

 

2. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov medzi predávajúcim a spotrebiteľom s bydliskom v EÚ môže byť

platforma na riešenie sporov online, ktorú vyvinula Európska komisia a ktorá je dostupná na internete.

na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Predávajúceho môžete kontaktovať e-mailom na adrese

na adrese info@landema.sk

 

3. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internet

adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktné miesto podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady

(EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č.

2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

 

XIII. Informácie o spracovaní osobných údajov

 

(1) Údaje poskytnuté kupujúcim v súvislosti s nákupom podliehajú ochrane podľa európskeho nariadenia

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane údajov, a

Zákon č. 110/2019 Z. z. o spracúvaní osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci je správca a spracovateľ osobné údaje. Webová stránka predávajúceho obsahuje platné identifikačné údaje predávajúceho jako prevádzkovateľa elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov na zákazníkov predávajúceho.

Údaje sú zabezpečené proti zneužitiu tretími stranami.

 

2. Poskytnutie osobných údajov v objednávke je dobrovoľné, ale nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy a je

je to zmluvná požiadavka predávajúceho. Účelom spracovania osobných údajov kupujúceho je plnenie kúpnej zmluvy.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy a bez poskytnutia údajov zmluva nemôže byť uzavretá. Neposkytnutie údajov by zabránilo riadnemu plneniu zákonných a zmluvných povinností predávajúceho. Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je, že spracovanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci ako dotknutá osoba.

 

3. Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov nie je podmienkou na uzavretie kúpnej zmluvy.

 

4. Predávajúci spracúva osobné údaje manuálne a automaticky prostredníctvom počítačovej technológie. Osobné údaje budú poskytnuté alebo sprístupnené oprávneným zamestnancom a členom orgánov predávajúceho

v súvislosti s plnením ich úloh a osobám, ktoré sa podieľajú na dodávke tovaru alebo uskutočňovaní platieb na základe kúpne zmluvy na tieto účely. Okrem toho sa údaje sprístupnia osobám, ktoré poskytujú predávajúcemu účtovné služby, softvér alebo iné služby súvisiace s prevádzkou e-shopu predávajúceho na základe zmluvného vzťahu v rozsahu potrebnom na riadne poskytovanie služby.

 

5. Údaje bude predávajúci uchovávať a spracúvať tak dlho, ako to bude potrebné na plnenie uzatvorenej zmluvy

alebo bude existovať iný právny dôvod na spracovanie stanovený zákonom. Ak kupujúci súhlasí s spracúvanie osobných údajov, budú osobné údaje uložené a spracúvané predávajúcim po dobu podľa súhlasu kupujúceho s ich spracovaním alebo do odvolania súhlasu.

 

6. Kupujúci má právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ich opravu alebo vymazanie, obmedziť spracúvanie alebo inak odstrániť chybný stav a vzniesť námietku proti spracúvaniu alebo požiadať o jeho odstránenie.

Vysvetlenie. Kupujúci má právo na prenosnosť osobných údajov. Kupujúci má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochrana údajov.

 

7. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené

zákazníkov, do ktorých je zapojený náš e-shop. Budeme vám ich zasielať pri každom nákupe u nás, ak v zmysle § 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, nemôžete odmietnuť ich zaslanie.

Osobné údaje spracúvame na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi na adrese na základe nášho oprávneného záujmu zistiť vašu spokojnosť s nákupom u nás. Na odosielanie dotazníky, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu našej pozície na trhu, využívame spracovateľa, ktorý je prevádzkovateľom portálu Heureka.cz; môžeme prenášať informácie o zakúpenom tovare a vašich e-mailová adresa. Vaše osobné údaje sa pri zasielaní e-mailových dotazníkov neposkytujú žiadnej tretej strane na svoje vlastné účely. V rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať proti zasielaniu e-mailových dotazníkov vzniesť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám už nebudeme posielať dotazník.

 

8. Naše webové stránky používajú technológie retargetingu od spoločnosti Sklik, ktorú prevádzkuje

Seznam.cz, a.s. a remarketingovej technológie Google Adwords prevádzkovanej spoločnosťou Google. Táto stránka

nám umožňuje zobraziť návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty (navštívili webové stránky), naše

reklama v reklamných sieťach spoločnosti Seznam.cz, a.s. a Google.

Dodávatelia tretích strán vrátane spoločností Google a Seznam zobrazujú naše reklamy na rôznych

stránky, dodávatelia tretích strán (vrátane spoločnosti Google) používajú súbory cookie a pixely na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa v e-shope www.landema.sk .

Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko;

Zásady ochrany osobných údajov tejto spoločnosti sú k dispozícii tu: https://policies.google.com/technologies/ads

Seznam.cz, a.s., IČO 26168685 so sídlom Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, vice

Používateľ webovej stránky môže v súčasnosti odmietnuť cielenú reklamu.

1. Zoznam na adrese http://www.imedia.cz, čo je miesto prístupné z domovskej stránky Seznam.cz (odkaz Help,

Stránka cielenej reklamy).

2. V prehliadači Google na stránke Nastavenia reklám Google.

3. Ďalšou možnosťou je nasmerovať návštevníkov, aby sa odhlásili z prijímania súborov cookie od dodávateľov tretích strán.

na stránke Iniciatívy pre sieťovú reklamu

4. odhlásenie sa z prijímania súborov cookie DoubleClick na stránke DoubleClick opt-out

Ďalšou možnosťou je nastaviť používanie súborov cookie vo vašom prehliadači.

Ak kupujúci udelí súhlas so spracovaním osobných údajov, predávajúci zašle kupujúcemu text súhlasu v prílohe.

potvrdenie objednávky. Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

XIV. Cookies

 

Zhromažďujeme a analyzujeme určité informácie od návštevníkov našej webovej stránky, ktoré nám pomáhajú

zlepšovať a rozvíjať služby, ktoré tu ponúkame. Identita používateľa nie je založená na týchto informáciách

identifikovateľné aj s použitím iných informácií, ktoré máme k dispozícii. Informácie môžu zahŕňať napríklad

IP adresu pripojeného počítača, typ použitého prehliadača a navštívené stránky. Poskytnúť

na zhromažďovanie týchto informácií používame súbory cookie.

Súbor cookie je malý súbor, ktorý webová lokalita ukladá na pevný disk používateľa. Tento súbor identifikuje konkrétny informácie z predchádzajúcich návštev webovej stránky.

 

Ako spoločnosť Landema Group, s.r.o. používa súbory cookie?

Súbory cookie používame na rozpoznávanie opakovaných návštev našej webovej stránky, aby sme uľahčili

hnutie na webe. Súbor cookie ukladá preferované miestne a jazykové nastavenia používateľa.

Na našej stránke zhromažďujeme informácie o súboroch cookie, aby sme mohli lepšie sledovať počet

nových a opakovaných návštevníkov a tiež umožniť internú analýzu navštívených stránok s cieľom lepšie

pochopiť, ako ich používať. Tieto informácie priebežne používame na zlepšenie navigácie na našich

webové stránky a poskytované služby.

 

Môžem zablokovať súbory cookie na vašej webovej lokalite?

Mnohé prehliadače automaticky prijímajú súbory cookie v predvolenom nastavení, ale zvyčajne môžete

odmietnuť alebo selektívne prijať len niektoré súbory cookie pomocou nastavení prehliadača. Ak

nechcete, aby sme vo vašom prehliadači používali súbory cookie, môžete nastaviť, aby sa súbory cookie

odmietnuť alebo vás informovať o pokuse o uloženie súborov cookie do vášho počítača vždy, keď sa na webe

alebo si môžete otvoriť a zobraziť našu webovú stránku v anonymnom okne. Ak však

úplne zakážete používanie súborov cookie, môže sa stať, že niektoré funkcie našej stránky nebudú

prístupné alebo sa nemusia zobrazovať správne.

 

Praha, 6. januára 2023

 

Landema Group, s.r.o.

Porovnanie produktov zavrieť

Tovar bol pridaný do porovnávania produktov.

Poradíme vám

+421 220 924 311

Odporúčame

Dôležité odkazy

Vytvorte si konto a získajte výhody

  • Zrýchlený proces nákupu vďaka predvyplneným fakturačným a dodacím údajom
  • sledovanie stavu a histórie objednávok
  • prednostný prístup k špeciálnym ponukám a zľavám
  • členstvo vo vernostnom systéme Landema

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami vrátane Googlu na prenos osobných údajov a personalizáciu reklám, aby boli pre vás zaujímavé.